Battański

  • Chciałbym poruszyć kwestię języka battańskiego. Jeśli jest to możliwe proszę o przebudowanie języka battańskiego w kwestii trudności z jego wymową ponieważ język battański , wydaje mi się trochę nierealistyczny- prosty dla ucha?! Takie lekkie utrudnienie ! A nasze polskie sz, cz i dz oraz reszta wyrazów są dość trudne dla wymowy a są jeszcze języki Słowian południowych, pomijając cyrylicę Słowian wschodnich, a na tych językach jest wzorowana battania, a sprawdzając mapę lora battania leży pomiędzy trzema państwami o innych kulturach oraz językach( Sturgiański w Strugii oraz Calradyjski w Vlandii i Cesarstwie).


  • I tak zamierzałem pierdzielić się z osobnym wątkiem na kultury calradii i językami, a skoroście już to poruszyli, to się tym szybciej zajmę niż planowałem, ino dajcie mi wrócić do domu, bo tam mam wszystkie pliki graficzne itp


    P.S.

    dzięki za propozycję, bo o tym akurat nie myślałem

  • FeezY

    Closed the thread.