Kultu Ludów Wschodu

  • Kulty Ludów Wschodu

    Odpowiednik: Jer-Sub, Tengri, Umaj


    [Blocked Image: https://i.imgur.com/06scz4k.png]    Kulty Ludów Wschodu czyli grupa kultów wyznawanych przez lud Khuzaicki. Religia ta rozprzestrzeniła się na wschodnie krańce Imperium za sprawą najazdów Khuzaickich.

    Religia ta jest politeistyczna, i nie ma żadnego większego scentralizowania, oprócz prostego schematu. Jest jeden Bóg-ojciec, i bóg-opiekun którego kultywujemy. Istnieją tysiące opiekunów, ale najczęstszymi są: Tangi - bóg nieba i płodności; Randi - bóg wojny; Hasti - bóg stepów i deszczu; Aratti - bóg roślinności i patron zwierząt. Najwyższej rangi szlachetnych 6-latkom przypisywano zamiast bogów-opiekunów (gdyż ich opiekunem był Najwyższy) nadawano im przewodników. Przewodnikami były żywioły pod postaciami zwierząt. Ogień pod postacią Konia, Wiatr pod postacią Jastrzębia, Ziemia pod postacią Lisa, Woda pod postacią Okonia.