Religie Wschodu

 • Religie Wschodu

  Szereg religii politeistycznych. Religie te opierają się głównie na kulcie słońca, księżyca i gwiazd. Wierni opierają się na słowach najwyższych z koczowników, które głoszą o opieką nieba nad światem.


  Spośród religii wschodu można wyróżnić trzy największe:

  - Seyatyzm

  - Melpartyzm

  - Ca'ryzm


  Datę powstania tych odłamów szacuję się na czasy powstawania pierwszych większych ośrodków ludności. Do centrum Carladii nie dotarły żadne konkretniejsze informacje na temat tychże religii.


  Obrządki wykonywane są różnie, ze względu na konkretny region, ale większość z nich opiera się na spotkaniach pod osłoną nocy w miejscach idealnych do obserwowania nieba.


  Znacząca ilość wiernych znajduje się na terenach Khuzait i Aserai. Naturalnie część wiernych - szczególnie na południu Carladii, ulega nawracaniu na Makeryzm.

  ?thumbnail=1

 • FeezY

  Closed the thread.